27,เหล็กแหลมกันขโมย

เหล็กแหลมกันขโมย หรือ เหล็กแหลมปีนรั้วบ้าน 

ร้านสากล เอ็นจิเนียริ่ง 

โทร. 02 577 4867   แฟกซ์. 02 957 0779

Mobile; 086 085 0202 / 081 668 2269

Email; sakolengineering@outlook.com

Line Id: +66 860850202 / +66 816682269

Google Hangout: +66 860850202 / +66 816682269

Microsoft Skype: +66 860850202 / +66 816682269

WhatsApp +66 860850202 / +66 810062269

     

 

Visitors: 52,866