15,ประตูกันไฟ ประตูเหล็ก

ประตูทนไฟ,ประตูกันไฟ
อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน บุคคลจากภายนอกอาคารเข้ามาในอาคาร ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นประตูกันไฟ โดยตัวของประตูจะถูกผลิตขึ้นด้วยเหล็กหนา 1.5 มิลิเมตร

ร้านสากล เอ็นจิเนียริ่ง 

 โทร. 02 577 4867  แฟกซ์. 02 957 0779

 Mobile:086 085 0202 / 081 668 2269

 Line Id: 0860850202 / 0816682269

 Google Chat :sakolengineering@gmail.com

 Google Chat :d293263@gmail.com

 Microsoft Skype: 0860850202 / 0816682269

  WhatsApp 0860850202 / 0810062269

 Email: sakolengineering@outlook.com

salesperson

 

Admin

 

 

 

 

Visitors: 66,872