10,ประตูสเตนเลสม้วน ประตูสแตนเลสม้วน

ประตูม้วนสแตนเลส หรือบางคนเรียก ประตูสแตนเลสม้วน ชึงก็ได้รับความนิยมพอสมควรในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความทนทาน ใช้งานนานๆ ไม่ต้องดูแลรักษามากนัก ไม่ต้องคอยทำสีบ่อย ไม่เป็นสนิมเหมือนประตูม้วนเหล็ก ประตูม้วนสแตนเลส น้ำหนักเวลาเปิด ปิด ด้วนระบบมือดึง จะเบาแรงมากเพราะตัววัสดุที่เป็นสแตนเลสน้ำหนักจะเบา แต่ถ้าจะเอาแบบสบายๆกันเลยก็ต้อง เพิ่มระบบเปิดปิดด้วยมอร์เตอร์ไฟฟ้า และสามารถเพิ่มเป็นระบบเปิด-ปิดด้วยรีโมตคอนโทรลได้ด้วย 

 

 

ร้านสากล เอ็นจิเนียริ่ง 

 

โทร. 02 577 4867  แฟกซ์. 02 957 0779

 

 Mobile:086 085 0202 / 081 668 2269

 

 Line Id: 086 085 0202 / 081 668 2269

 

 Google Chat :sakolengineering@gmail.com

 

 Google Chat :d293263@gmail.com

 

 Microsoft Skype: 086 085 0202 / 081 668 2269

 

 WhatsApp 086 085 0202 / 081 668 2269

 

 Email: sakolengineering@outlook.com

 

salesperson  
 
Admin 
 
 
 
 
 
 

 

Visitors: 66,872